Phòng 2, Lầu 8, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 1900 588 860
Bản quyền và riêng tư

Chính sách bảo mật của Solahart

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Solahart Industries Pty Ltd (ABN: 45 064 945 848)

Chính sách này chi phối việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của chúng tôi và các tùy chọn để bạn có thể đưa ra về cách thức để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Bằng cách truy cập website của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý với thông tin cá nhân của bạn được thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ như được quy định trong chính sách này hoặc được chúng tôi tiết lộ tại thời điểm thu thập.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian. Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất trên trang web của chúng tôi.

Những dạng thông tin cá nhân nào được chúng tôi thu thập?

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và lưu giữ sẽ tùy thuộc vào sự tương tác của bạn với chúng tôi, nhưng có thể bao gồm các loại thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ thực và thông tin liên lạc như số điện thoại và địa chỉ email;
 • Sự quan tâm của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và lịch sử mua hàng / dịch vụ của bạn;
 • Chi tiết thẻ tín dụng nếu bạn mua hàng với chúng tôi;
 • Ngoài ra, nếu bạn là thợ điện nước hoặc đơn vị lắp đặt:
  • Chứng nhận và giấy phép kinh doanh của bạn;
  • Công ty hoặc doanh nghiệp bạn đang làm việc; và
  • Sự tham gia của bạn vào bất kỳ chương trình khuyến khích, hoặc phần thưởng nào của chúng tôi.

How do we collect personal information?

We may collect personal information in a number of ways, including:

 • directly from you via our websites, the telephone, in writing or email; and/or
 • indirectly from third parties, if necessary. For example, our service agent (a plumber) may provide us with information about you for the purpose of obtaining our products or services.

We may also collect personal information from publicly available sources.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân nhằm sử dụng cho các mục tiêu được yêu cầu, hoặc các mục đích khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;
 • Trả lời các câu hỏi của bạn;
 • Xử lý giao dịch bán hàng;
 • Cung cấp cho bạn thông tin về các sự kiện của chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể khiến bạn quan tâm. Nói tóm lại là để duy trì mối quan hệ của chúng tôi với bạn;
 • Gửi khuyến mại và tài liệu tiếp thị cho bạn;
 • Đăng ký và quản lý các chương trình khuyến khích / phần thưởng cho bạn.
 • Lập kế hoạch phát triển sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Quản lý yêu cầu bảo hành;
 • Nâng cao trải nghiệm của bạn về website của chúng tôi và làm cho các trang web này dễ sử dụng hơn đối với bạn; và
 • Mặt khác thúc đẩy cho các hoạt động kinh doanh và quy trình của chúng tôi.

Bạn không phải cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi nếu bạn không muốn, nhưng nếu bạn không cung cấp tất cả thông tin chúng tôi yêu cầu, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thông tin chi tiết về các dịch vụ này.

Nghĩa vụ của bạn khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của người khác là gì?

Bạn không được cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (bao gồm mọi thông tin nhạy cảm) về bất kỳ cá nhân nào khác trừ khi bạn có sự đồng ý rõ ràng của cá nhân đó. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về một cá nhân khác, trước khi cung cấp, bạn cần:

 • Báo trước với cá nhân đó rằng bạn sẽ cung cấp thông tin của họ cho chúng tôi và chúng tôi sẽ xử lý thông tin của họ theo chính sách bảo mật này;
 • Phải cung cấp cho cá nhân đó một bản sao (hoặc giới thiệu họ) chính sách quyền riêng tư này; và
 • Bảo đảm rằng bạn có sự đồng ý của cá nhân đó để cung cấp thông tin của họ cho chúng tôi.

Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho ai?

Nhìn chung, chúng tôi sẽ cần sự đồng ý của bạn trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào khác ngoài quy định trong chính sách này. Sự đồng ý có thể được đưa ra rõ ràng hoặc có thể được ngụ ý.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn đến:

 • Giám đốc, cán bộ, nhân viên và các tổ chức liên quan của chúng tôi (bao gồm các tổ chức ở nước ngoài), chỉ nhằm mục đích kinh doanh và tiếp thị, và mục đích tiếp thị của các tổ chức liên quan của chúng tôi;
 • Nhà thầu bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng hoặc tương tác trong quá trình kinh doanh để hỗ trợ việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm đơn vị điện nước và lắp đặt. (Thông tin cá nhân sẽ được cung cấp cho các bên này trên cơ sở bí mật và việc sử dụng thông tin của họ sẽ bị giới hạn cho mục đích kinh doanh của chúng tôi);
 • Nếu bạn là đơn vị điện nước hoặc lắp đặt, khách hàng sử dụng; và
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài và các cố vấn của chúng tôi đã tham gia để cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ pháp lý, hành chính, tài chính, bảo hiểm, nghiên cứu, tiếp thị, hỗ trợ hoặc các dịch vụ khác.

Một số tổ chức có liên quan của chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ở các quốc gia bên ngoài Úc hoặc có thể giữ dữ liệu của bạn trên các máy chủ ở bên ngoài Úc. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các bên này không vi phạm Nguyên tắc bảo mật của Úc hoặc chính sách quyền riêng tư này liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác, nơi chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng điều này có thể là cần thiết hoặc phù hợp.

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, trao đổi, cho thuê hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

Tiếp thị trực tiếp và từ chối thông tin

Như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như các khuyến mại và tài liệu tiếp thị khác. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhận thông tin này từ chúng tôi, bạn có thể từ chối bằng cách liên hệ với cán bộ quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ bên dưới.

Quyền riêng tư và bảo mật trực tuyến

Loại thông tin chúng tôi yêu cầu trực tuyến tùy thuộc vào cách bạn muốn sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cho chúng tôi biết bạn là ai.

Như nhiều cách điều hành trang web, chúng tôi sử dụng cookie trên các trang web của mình để giúp bạn dễ sử dụng hơn và để cung cấp dịch vụ tốt hơn, dễ tùy chỉnh hơn cho khách hàng. Cookies là các tệp dữ liệu nhỏ được tải xuống máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web cụ thể. Ví dụ: máy chủ của chúng tôi có thể đặt cookie giúp bạn không phải nhập chi tiết liên hệ của bạn nhiều lần trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn sẽ cần điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt internet của mình, mặc dù một số phần của trang web chúng tôi có thể không hoạt động đúng nếu bạn làm như vậy.

Ngoài ra, bất cứ khi nào một trang được truy cập qua web, các trang web của chúng tôi sẽ ghi lại thời gian, ngày và URL (Bộ định vị tài nguyên thống nhất - địa chỉ toàn cầu trên WWW) như yêu cầu. Thông tin này không thể chỉ xác định duy nhất thông tin của người dùng. Nó cho phép chúng tôi cải thiện dịch vụ đến các khách hàng. Ví dụ: chúng tôi tổng hợp số liệu thống kê cho thấy số lượng khách truy cập hàng ngày vào trang web của chúng tôi, các yêu cầu hàng ngày chúng tôi nhận được cho các tệp cụ thể trên trang web của chúng tôi và các yêu cầu đó đến từ quốc gia nào. Những thống kê tổng hợp này được sử dụng trong nội bộ để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Ứng dụng di động của chúng tôi

Rheem Australia Pty Ltd đã phát triển và cung cấp một ứng dụng di động có tên là Rheem EZI SET®. Ứng dụng Rheem EZI SET® cho phép các cá nhân có máy nước nóng sử dụng gas của Rheem đã được lắp đặt với mô-đun điều khiển Rheem EZI SET® để:

 • Cài đặt nhiệt độ nước cho toàn bộ ngôi nhà của họ; và
 • Cài đặt bồn tắm của họ (tức là ở nhiệt độ và thể tích mong muốn).

Ứng dụng Rheem EZI SET® hiện không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu chức năng mới được thêm vào trong tương lai sao cho thông tin cá nhân được (hoặc có thể) được thu thập thông qua ứng dụng Rheem EZI SET®, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật này cho phù hợp.

Cam kết của chúng tôi về bảo mật dữ liệu

Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn một cách nghiêm túc. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, dù ở dạng điện tử hay hình thức khác, khỏi việc:

 • Lạm dụng, can thiệp và mất mát; và
 • Truy cập trái phép, sửa đổi và tiết lộ.

Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước hợp lý để hủy hoặc xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân mà thông tin đó lưu giữ nếu không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh của chúng tôi và pháp luật không cho phép.

Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn muốn có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình hoặc bạn muốn chúng tôi sửa hoặc cập nhật thông tin đó, vui lòng liên hệ với Nhân viên quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ dưới đây. Chúng tôi có thể tính phí bạn khi có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn

Khiếu nại

Nếu bạn muốn khiếu nại về việc vi phạm chính sách quyền riêng tư này hoặc Nguyên tắc bảo mật của Úc, bạn có thể liên hệ với Cán bộ quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới. Bạn sẽ cần cung cấp đầy đủ chi tiết về khiếu nại của mình, cũng như mọi bằng chứng và thông tin hỗ trợ.

Khiếu nại của bạn sẽ được xem xét bởi Cán bộ quyền riêng tư của chúng tôi, người sẽ điều tra vấn đề và xác định các bước chúng tôi sẽ thực hiện để giải quyết khiếu nại của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu nó yêu cầu thêm thông tin từ bạn và sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về kết quả điều tra.

Liên hệ để được hỗ trợ

© Copyright © 2021 RheemVietnam. All rights reserved.
Hotline tư vấn miễn phí: 1900 588 860

SOLAHART VIỆT NAM

Công ty TNHH Solahart Việt Nam

Công ty TNHH Solahart Việt Nam